Oferta usług

Firmę AUDIT RAIL tworzą specjaliści, eksperci i audytorzy z wieloletnim doświadczeniem na rynku kolejowym, co gwarantuje realizację profesjonalnych usług w zakresie:

 • doradztwa i consultingu w branży kolejowej,
 • sporządzania analiz rynku transportu kolejowego i logistycznego,
 • sporządzania ekspertyz i ocen technicznych,
 • opracowywania studiów wykonalności inwestycji infrastrukturalnych i taborowych,
 • oceny i wyceny ryzyka działalności kolejowej,
 • wsparcia i doradztwa przy sporządzaniu dokumentacji zarządzania znaczącą zmianą,
 • audytów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management Systems - SMS),
 • audytów Systemów Zarządzania Utrzymaniem (Maintenance Management System – MMS),
 • audytów dostawców i podwykonawców w ramach SMS i MMS,
 • audytów systemów utrzymania czystości taboru pasażerskiego i zaplecza technicznego,
 • audytów bezpieczeństwa, organizacyjnych, technicznych, eksploatacyjnych, marketingowych, handlowych, personalnych, przetargowych,
 • odbiorów komisarycznych taboru kolejowego,
 • obiorów jakościowych przestrzeni pasażerskiej nowego i modernizowanego taboru,
 • walidacji dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych na zgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
 • optymalizacji procesów eksploatacji i utrzymaniowych taboru kolejowego,
 • optymalizacji rozkładów jazdy pociągów,
 • prowadzenia badań marketingowych i popytu na usługi pasażerskie,
 • optymalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstw kolejowych,
 • modelowania i optymalizacji procesów biznesowych przewoźników kolejowych,
 • wspierania procesów tworzenia i restrukturyzacyjnych kolejowych spółek pasażerskich,
 • opracowania, wdrażania i bieżącego wsparcia funkcjonowania systemów zarządzania w transporcie kolejowym (SMS, MMS),
 • opracowania instrukcji wewnętrznych dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury,
 • opracowania strategii taborowych oraz opisów przedmiotu zamówienia dla zakupów taboru kolejowego przez samorządy i przewoźników kolejowych,
 • wsparcia przy certyfikacji zgodności podsystemów i składników interoperacyjności WE w transporcie kolejowym,
 • nadzoru i weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji utrzymaniowo-naprawczej taboru kolejowego,
 • sprawowania nadzoru i kontroli w imieniu właściciela nad procesami biznesowymi przedsiębiorstw kolejowych,
 • sprawowania nadzoru w imieniu właściciela (samorządu, banku) nad taborem kolejowym i poprawnością jego eksploatacji,
 • opracowania i aktualizacji danych do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.
Script logo