O firmie AUDIT RAIL

AUDIT RAIL sp. z o.o. to niezależny podmiotu specjalizujący się w analizach rynku kolejowego, zagadnieniach bezpieczeństwa transportu kolejowego a także tworzenia i spółek przewozowych, pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wykonujemy na zlecenie klienta profesjonalne audity:

  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management Systems - SMS) u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury koljowej,
  • Systemów Zarządzania Utrzymaniem (Maintenance Management System – MMS) w podmiotach odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych,

u dostawców i podwykonawców w na zlecenie podmiotów posiadających wdrożone systemy SMS i MMS.

 

Wykonujemy także analizy oceny i wyceny ryzyka w kontekście znaczących zmian, do jakich są zobligowani:

  • Przewoźnicy kolejowi na mocy Dyrektywy 2004/49/WE
  • Zarządcy infrastruktury na mocy Dyrektywy 2004/49/WE
  • Zamawiający lub producent na mocy Dyrektywy 2008/57/WE
  • Wnioskujący o dopuszczenie do eksploatacji na mocy Dyrektywy 2008/57/WE.

Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011.

Nasze wieloletnie doświadczenie rynkowe i perfekcyjna znajomość branży kolejowej oraz rozległe kontakty biznesowe umożliwia nam świadczenie na najwyższym poziomie usług doradczych związanych z oceną rynku, dostawców, uwarunkowań prawnych, technicznych, ekonomicznych.

Realizujemy także projekty w zakresie restrukturyzacji spółek przewozowych, pozyskiwaniu taboru kolejowego, odbiorach technicznych pojazdów i przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na tabor kolejowy i usługi utrzymania.

Zapraszamy do współpracy

Script logo